CHƯƠNG TRÌNH "PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG - KHƠI NGUỒN SÁNG TẠO"

09:05 | 18-06-2020

Trường Quốc Tế Hòa Bình – TP Cần Thơ TUYỂN SINH KHÓA TRẢI NGHIỆM HÈ 2020 “PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG- KHƠI NGUỒN SÁNG TẠO"

TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020

07:47 | 17-06-2019

Trường Quốc Tế Hòa Bình – TP Cần Thơ TUYỂN SINH BÁN TRÚ và NỘI TRÚ LỚP 10 NĂM HỌC 2019 - 2020.

Tuyển sinh Nội trú & Bán trú năm học 2019-2020.

02:04 | 12-05-2019

TRƯỜNG QUỐC TẾ HÒA BÌNH – TP Cần Thơ TUYỂN SINH NỘI TRÚ và BÁN TRÚ Lớp 1 – Lớp 12, NĂM HỌC 2019-2020.

Tâm thế sẵn sàng, Tự tin vào lớp 1

01:49 | 12-05-2019

Trường Quốc Tế Hòa Bình – TP Cần Thơ TUYỂN SINH KHÓA HÈ 2019 - “TÂM THẾ SẴN SÀNG, TỰ TIN VÀO LỚP 1”  

Hè không áp lực - Bậc tiểu học

01:46 | 12-05-2019

Trường Quốc Tế Hòa Bình – TP Cần Thơ TUYỂN SINH KHÓA HÈ 2019, "HÈ KHÔNG ÁP LỰC - TIỂU HỌC"

Hè không áp lực - Bậc trung học

02:04 | 10-05-2019

Trường Quốc Tế Hòa Bình – TP Cần Thơ TUYỂN SINH KHÓA HÈ 2019, "HÈ KHÔNG ÁP LỰC - TRUNG HỌC"

90 ngày thành thạo tiếng Anh

02:15 | 01-05-2019

Việc học ngoại ngữ không còn là áp lực khi học viên có thể vừa học vừa nhâm nhi cà phê cùng giáo viên bản ngữ. Hãy đăng ký ngay để cảm nhận sự tiến bộ rõ rệt của bạn sau mỗi buổi học với chúng tôi!