THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 10 (TỪ 02/10/2023 ĐẾN 08/10/2023)

09:43 | 29-09-2023

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 10 (TỪ 02/10/2013 ĐẾN 08/10/2023)  

THỰC ĐƠN TUẦN 05 THÁNG 09 ( TỪ 25/09/2023 ĐẾN 01/10/2023 )

09:30 | 22-09-2023

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 05 THÁNG 09 ( TỪ 25/09/2023 ĐẾN 01/10/2023 )  

THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 09 ( TỪ 18/09/2023 ĐẾN 24/09/2023 )

00:24 | 16-09-2023

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 09 ( TỪ 18/09/2023 ĐẾN 24/09/2023 ).  

THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 09 ( TỪ 11/09/2023 ĐẾN 17/09/2023) CẬP NHẬT

08:42 | 14-09-2023

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 09 ( TỪ 11/09/2023 ĐẾN 17/09/2023) Cập Nhật .

THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 09 ( TỪ 11/09/2023 ĐẾN 17/09/2023 )

10:02 | 08-09-2023

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 09 ( TỪ 11/09/2023 ĐẾN 17/09/2023 )  

THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 09 ( TỪ 04/09/2023 ĐẾN 10 /09/2023 )

09:35 | 31-08-2023

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 09 ( TỪ 04/09/2023 ĐẾN 10/09/2023 )

THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 09 ( TỪ 28/08/2023 ĐẾN 03/09/2023 )

10:10 | 25-08-2023

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 09 ( TỪ 28/08/2023 ĐẾN 03/09/2023 ) 

THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 08 ( TỪ 21/08/2023 ĐẾN 27/08/2023 )

08:58 | 18-08-2023

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 08 ( TỪ 21/08/2023 ĐẾN 27/08/2023 )

TIẾT KĨ THUẬT CỦA LỚP EM

01:10 | 16-08-2023

Cắt may là hoạt động vô cùng bổ ích, vì chúng em được hoạt động một cách sáng tạo, từ những đường may cơ bản được cô hướng dẫn, em có thể làm được nhiều thứ hơn. Đồng thời, môn kĩ thuật còn rèn

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT VÀ RÈN KỸ NĂNG TỰ VỆ - [CÂU LẠC BỘ VÕ TAEKWONDO]

01:45 | 12-08-2023

Câu lạc bộ Võ Teakwondo trường Quốc tế Hòa Bình sau 10 ngày hoạt động đã có hơn 35 học viên tham gia. Với thời gian luyện tập linh hoạt các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 5, câu lạc bộ đã thu hút sự quan