THỰC ĐƠN TUẦN 3 THÁNG 6 (TỪ 17/6/2024 ĐẾN 23/6/2024)

01:30 | 15-06-2024

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 06 (TỪ 17/6/2024 ĐẾN 23/06/2024)

THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 06 (TỪ 10/6/2024 ĐẾN 16/06/2024)

01:45 | 08-06-2024

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 06 (TỪ 10/6/2024 ĐẾN 16/06/2024)

THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 06 (TỪ 27/05/2024 ĐẾN 02/06/2024)

02:03 | 06-06-2024

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 06 (TỪ 27/05/2024 ĐẾN 02/06/2024)  

THỰC ĐƠN TUẦN 05 THÁNG 05 (TỪ 27/05/2024 ĐẾN 02/06/2024)

09:20 | 24-05-2024

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 05 THÁNG 05 (TỪ 27/05/2024 ĐẾN 02/06/2024)  

THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 05 (TỪ 20/05/2024 ĐẾN 26/05/2024)

09:01 | 17-05-2024

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 05 (TỪ 20/05/2024 ĐẾN 26/05/2024)  

THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 05 (TỪ 13/05/2024 ĐẾN 19/05/2024)

09:49 | 10-05-2024

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 05 (TỪ 13/05/2024 ĐẾN 19/05/2024)

THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 05 (TỪ 06/05/2024 ĐẾN 12/05/2024)

09:36 | 03-05-2024

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 05 (TỪ 06/05/2024 ĐẾN 12/05/2024)

THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 05 (TỪ 29/04/2024 ĐẾN 05/05/2024)

09:24 | 26-04-2024

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 05 (TỪ 29/04/2024 ĐẾN 05/05/2024)

THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 04 (TỪ 22/04/2024 ĐẾN 28/04/2024)

08:50 | 19-04-2024

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 4 THÁNG 04 (TỪ 22/04/2024 ĐẾN 28/04/2024)  

THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 04 (15/04/2024 ĐẾN 21/04/2024)

09:19 | 12-04-2024

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 04 (TỪ 15/04/2024 ĐẾN 21/04/2024)