THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 05 (TỪ 16/5 ĐẾN 22/05)/2022

01:26 | 13-05-2022

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi đến Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 05 (Từ 16/05 đến 22/05)/2022:

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023

07:00 | 10-05-2022

🌱🌱 Vào lớp 10, các em phải thay đổi bản thân hơn, trước hết mỗi em cần phải tự xây dựng cho mình mục đích, động cơ học tập đúng đắn.🌱🌱 Vào lớp 10, các em phải xây dựng cho mình một phương pháp học tập

THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 05 (TỪ 09/5 ĐẾN 15/05)/2022

01:09 | 04-05-2022

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi đến Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 05 (Từ 09/05 đến 15/05)/2022:

THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 05 (TỪ 02/5 ĐẾN 08/05)/2022

00:59 | 04-05-2022

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi đến Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 05 (Từ 02/05 đến 08/05)/2022:

THỰC ĐƠN TUẦN 05 THÁNG 04 (Từ 25/4 đến 01/05)/2022

02:17 | 14-04-2022

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi đến Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 05 THÁNG 04 (Từ 25/04 đến 01/05)/2022:

THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 04 (Từ 18/4 đến 24/04)/2022

02:08 | 14-04-2022

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi đến Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 04 (Từ 18/04 đến 24/04)/2022:

THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 04 (Từ 11/4 đến 17/04)/2022

07:09 | 06-04-2022

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi đến Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 04 (Từ 11/04 đến 17/04)/2022:

THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 04 (Từ 04/4 đến 10/04)/2022

06:56 | 06-04-2022

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi đến Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 04 (Từ 04/03 đến 10/03)/2022:

THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 03 (Từ 14/03/2022 đến 20/03/2022)

04:03 | 11-03-2022

Trường Quốc Tế Hòa Bình xin kính gửi đến Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 03 (Từ 14/03/2022 đến 20/03/2022):