THỰC ĐƠN TUẦN 05 THÁNG 02 ( TỪ 26/02/2024 ĐẾN 03/03/2024)

09:01 | 23-02-2024

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 05 THÁNG 02 ( TỪ 26/02/2024 ĐẾN 03/03/2024 )

THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 02 (TỪ 19/02/2024 ĐẾN 25/02/2024)

09:36 | 16-02-2024

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 02 (TỪ 19/02/2024 ĐẾN 25/02/2024)

THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 02 (TỪ 29/01/2024 ĐẾN 04/02/2024)

09:39 | 26-01-2024

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 02 (TỪ 29/01/2024 ĐẾN 04/02/2024)

THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 01 (TỪ 22/01/2024 ĐẾN 28/01/2024)

09:49 | 19-01-2024

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 01 (TỪ 22/01/2024 ĐẾN 28/01/2024)

THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 01 (TỪ 15/01/2024 ĐẾN 21/01/2024)

02:22 | 13-01-2024

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 01 ( 15/01/2024 ĐẾN 21/01/2024 )

THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 01 ( TỪ 08/01/2024 ĐẾN 14/01/2024 )

09:48 | 05-01-2024

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 01 ( TỪ 08/01/2024 ĐẾN 14/01/2024 )

THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 01 ( TỪ 01/01/2024 ĐẾN 07/01/2024)

09:16 | 29-12-2023

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 01 ( TỪ 01/01/2024 ĐẾN 07/01/2024 )    

THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 12 ( TỪ 25/12/2023 ĐẾN 31/12/2023 )

09:28 | 22-12-2023

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 12 ( TỪ 25/12/2023 ĐẾN 31/12/2023 )

THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 12 ( TỪ 18/12/2023 ĐẾN 24/12/2023 )

09:45 | 15-12-2023

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 12 ( TỪ 18/12/2023 ĐẾN 24/12/2023 ) 

THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 12 ( TỪ 11/12/2023 ĐẾN 17/12/2023 )

09:28 | 08-12-2023

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 12 ( TỪ 11/12/2023 ĐẾN 17/12/2023 )