Quyên góp ủng hộ HS, GV vùng khó khăn năm học 2017-2018

06:12 | 16-10-2017

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Hòa Bình thông báo phát động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cùng chung tay góp sức ủng hộ học sinh, giáo vi

Thông báo tuyển sinh năm học 2017 - 2018

09:14 | 04-08-2017

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Hòa Bình (Trường Quốc tế Hòa Bình) được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho phép thành lập theo Quyết định số 1715/QĐ-UBND ng