BAN LÃNH ĐẠO

03:52 | 28-04-2021 1681 lượt xem

 

 STT  HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ EMAIL
 1  NGUYỄN THỊ MỸ LINH  TỔNG GIÁM ĐỐC  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 2  NGUYỄN VĂN THÀNH  HIỆU TRƯỞNG  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 3  PHẠM BẢO TRƯƠNG  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 4  VÕ XUÂN GA   GIÁM ĐỐC TTNN  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 5  PHAN VĂN THIỆN

 KẾ TOÁN TRƯỞNG

 CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 tThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.