BAN LÃNH ĐẠO

03:52 | 28-04-2021 692 lượt xem

 

 STT  HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ EMAIL
 1  NGUYỄN THỊ MỸ LINH  TỔNG GIÁM ĐỐC  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 2  NGUYỄN VĂN THÀNH  HIỆU TRƯỞNG  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 3  LÊ THỊ TRÚC LINH  PHÓ HIỆU TRƯỞNG  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 4  VÕ XUÂN GA   GIÁM ĐỐC TTNN  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 5  PHAN VĂN THIỆN  KẾ TOÁN TRƯỞNG  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6  BÙI THANH BÌNH  CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.