BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2021-2022

10:14 | 15-03-2021

1. PHÍ NHẬP HỌC (Đối với học sinh mới) Phí kiểm tra đầu vào và tư vấn lộ trình học tập: 1.000.000 đ/học sinh (Chỉ đóng 01 lần duy nhất khi nhập học và không hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào).

BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2020-2021

04:30 | 19-02-2020

Thông tin cập nhật mới nhất về học phí và các chi phí khác áp dụng cho năm học 2020 - 2021 tại Trường Quốc Tế Hòa Bình - Cần Thơ.

Học phí tiểu học

04:48 | 04-08-2017

Thông tin cập nhật mới nhất về học phí và các chi phí khác áp dụng cho bậc tiểu học tại Trường Quốc Tế Hòa Bình - Cần Thơ.

Học phí THCS

04:48 | 04-08-2017

Thông tin cập nhật mới nhất về học phí và các chi phí khác áp dụng cho bậc Trung học Cơ Sở tại Trường Quốc Tế Hòa Bình - Cần Thơ.

Học phí THPT

08:40 | 14-06-2017

Thông tin cập nhật mới nhất về học phí và các chi phí khác áp dụng cho bậc Trung học Phổ Thông tại Trường Quốc Tế Hòa Bình - Cần Thơ.