Quy trình tuyển sinh

08:40 | 14-06-2017 4476 lượt xem

Các bậc phụ huynh và các em học sinh từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông sẽ trải qua ba giai đoạn căn bản để hoàn tất quy trình tuyển sinh tại Trường Tiểu học - THCS - THPT Quốc tế Hòa Bình:

 • Đăng ký dự tuyển
 • Kiểm tra kiến thức và năng lực đầu vào
 • Nhập học chính thức

Bước 1: Đăng kí dự tuyển

Phụ huynh đăng kí dự tuyển: Ghi đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu đăng ký nhập học Trường Quốc tế Hòa Bình.

Bước 2: Kiểm tra kiến thức và năng lực đầu vào

BẬC HỌC
ĐIỂU KIỆN
XÉT TUYỂN
Tiểu học
 • Độ tuổi theo quy định của Bộ GD&ĐT
 • Hạnh kiểm: Thực hiện đầy đủ (Đ). Học lực: Hoàn thành nhiệm vụ học tập trở lên.
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
 • Toán
 • Kỹ năng (lớp 1)
THCS
 • Độ tuổi theo quy định của Bộ GD&ĐT
 • Được công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học
 • Hạnh kiểm: Xếp loại Khá trở lên Học lực: Xếp loại TB trở lên.
 • Tiếng Anh
 • Ngữ Văn
 • Toán
THPT
 • Độ tuổi theo quy định của Bộ GD&ĐT
 • Đã tốt nghiệp trung học cơ sở
 • Hạnh kiểm: Xếp loại Khá trở lên Học lực: Xếp loại TB trở lên.
 • Tiếng Anh
 • Ngữ Văn
 • Toán

Lưu ý:

a) Đối với học sinh chuyển trường:

- Học sinh phải có đủ hồ sơ, Học bạ các lớp trước khi xin vào lớp mới (đủ điều kiện lên lớp).

- Xếp loại cuối năm: Hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên; Hoàn thành chương trình lớp học (đối với Tiểu học) và Học lực xếp loại TB trở lên. Không bị kỷ luật ở trường cũ.

b) Nhà trường sẽ gửi thông báo cho phụ huynh sau khi kiểm tra kiến thức và năng lực đầu vào.

Bước 3: Nhập học chính thức

Phụ huynh nộp hồ sơ nhập học theo đúng thời hạn quy định của nhà trường hoặc chậm nhất là 7 ngày sau khi phụ huynh đã đóng đủ các khoản phí. Hồ sơ nhập học bao gồm:

  • Đơn đăng ký nhập học (theo mẫu nhà trường)
  • Học bạ
  • Giấy giới thiệu chuyển trường (đối với học sinh chuyển trường)
  • Ảnh (4x6)
  • Bản sao giấy khai sinh (trích lục), hoặc Bản dịch khai sinh có công chứng (nếu là người nước ngoài)
  • Bản sao Hộ khẩu, hoặc Bản sao Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài)
  • Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Mầm non (đối với lớp 1)
  • Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học (đối với THCS)
  • Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở tạm thời (đối với THPT)
  • Bảng kết quả học tập (đ/v học sinh chuyển trường trong năm học)
  • Các loại giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).

Lưu ý:

a) Hồ sơ nhập học của học sinh phải đầy đủ và hợp lệ theo quy định nhà trường.

b) Kết quả học tập và hạnh kiểm của học sinh trong giai đoạn trước khi xin về trường do phụ huynh cung cấp sẽ được bộ phận Tuyển sinh kiểm tra, đánh giá tính chính xác và trung thực.

c) Nhà trường không giảng dạy các chương trình dành riêng cho học sinh khuyết tật hoặc có những khiếm khuyết về nhận thức, khả năng phát triển.