THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 05 (TỪ 06/05/2024 ĐẾN 12/05/2024)

09:36 | 03-05-2024

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 05 (TỪ 06/05/2024 ĐẾN 12/05/2024)

THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 05 (TỪ 29/04/2024 ĐẾN 05/05/2024)

09:24 | 26-04-2024

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 05 (TỪ 29/04/2024 ĐẾN 05/05/2024)

THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 04 (TỪ 22/04/2024 ĐẾN 28/04/2024)

08:50 | 19-04-2024

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 4 THÁNG 04 (TỪ 22/04/2024 ĐẾN 28/04/2024)  

THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 04 (15/04/2024 ĐẾN 21/04/2024)

09:19 | 12-04-2024

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 04 (TỪ 15/04/2024 ĐẾN 21/04/2024)

THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 04 (TỪ 08/04/2024 ĐẾN 14/04/2024)

06:35 | 05-04-2024

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 04 (TỪ 08/04/2024 ĐẾN 14/04/2024)

THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 04 (TỪ 01/04/2024 ĐẾN 07/04/2024)

00:10 | 30-03-2024

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 04 (TỪ 01/04/2024 ĐẾN 07/04/2024)

THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 03 (TỪ 25/03/2024 ĐẾN 31/03/2024)

00:57 | 23-03-2024

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 03 (TỪ 25/03/2024 ĐẾN 31/03/2024)

THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 03 ( TỪ 18/03/2024 ĐẾN 24/03/2024)

09:13 | 15-03-2024

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 03 ( TỪ 18/03/2024 ĐẾN 24/03/2024 ) 

THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 03 (TỪ 11/03/2024 ĐẾN 17/03/2024)

09:22 | 08-03-2024

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 03 (TỪ 11/03/2024 ĐẾN 17/03/2024)

THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 03 (TỪ 04/03/2024 ĐẾN 10/03/2024)

09:46 | 01-03-2024

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 03 ( TỪ 04/03/2024 ĐẾN 10/03/2024)