THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 12 ( 04/12/2023 ĐẾN 10/12/2023)

09:45 | 01-12-2023

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 12 ( TỪ 04/12/2023 ĐẾN 10/12/2023 )

THỰC ĐƠN TUẦN 05 THÁNG 11 ( 27/11/2023 ĐẾN 03/12/2023 )

09:57 | 24-11-2023

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 05 THÁNG 11 ( TỪ NGÀY 27/11/2023 ĐẾN 03/12/2023 )

THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 11 ( TỪ 20/11/2023 ĐẾN 26/11/2023 )

14:05 | 17-11-2023

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 11 ( TỪ NGÀY 20/11/2023 ĐẾN 26/11/2023 )

THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 11 ( TỪ 13/11/2023 ĐẾN 19/11/2023)

10:06 | 10-11-2023

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 11 ( TỪ 13/11/2023 ĐẾN 19/11/2023 )  

THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 11 ( TỪ 06/11/2023 ĐẾN 12/11/2023 )

09:32 | 03-11-2023

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 11 ( TỪ 06/11/2023 ĐẾN 12/11/2023 )   

THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 11 ( TỪ 30/10/2023 ĐẾN 05/11/2023)

10:45 | 27-10-2023

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 11 ( TỪ 30/10/2023 ĐẾN 05/11/2023 )

THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 10 ( TỪ 23/10/2023 ĐẾN 29/10/2023)

10:44 | 20-10-2023

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 10 ( TỪ 23/10/2023 ĐẾN 29/10/2023 )   

THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 10 ( TỪ 16/10/2023 ĐẾN 22/10/2023)

09:48 | 13-10-2023

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 10 ( TỪ 16/10/2023 ĐẾN 22/10/2023 )

THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 10 ( TỪ 09/10/2023 ĐẾN 15/10/2023 )

09:44 | 06-10-2023

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 10 ( TỪ 09/10/2023 ĐẾN 15/10/2023 )

THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 10 (TỪ 02/10/2023 ĐẾN 08/10/2023)

09:43 | 29-09-2023

Trường Quốc Tế Hòa Bình kính gửi Quý Phụ huynh THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 10 (TỪ 02/10/2013 ĐẾN 08/10/2023)