4+ chương trình đào tạo

03:43 | 05-09-2017 2220 lượt xem

Nhằm đảm bảo đầu ra của Học Sinh trường Quốc tế Hòa Bình đạt các tiêu chuẩn cam kết, các chương trình giảng dạy của chúng tôi được thiết kế riêng và phù hợp mọi lứa tuổi từ Tiểu Học, Trung học Cơ Sở & Trung học Phổ Thông.

Một học phí, năm chương trình