Ổn định sỉ số dưới 30 học sinh / lớp

03:48 | 05-09-2017 1685 lượt xem

Trường quốc tế Hòa Bình chỉ tuyển sinh đúng 12 lớp cho 12 bậc học và ổn định sỉ số dưới 30 học sinh mỗi lớp, điều này giúp đảm bảo được chất lượng dạy & học.

Ổn định sỉ số 30 học sinh/lớp