Thông báo tuyển dụng nhân sự

08:43 | 04-06-2018

Nhằm đáp ứng cho nhu cầu mở rộng và phát triển, Công ty cổ phần giáo dục Quốc tế Hòa Bình thông báo tuyển dụng nhân sự với các vị trí sau:

Thông báo tuyển dụng nhân sự

02:07 | 18-05-2018

Nhằm đáp ứng cho nhu cầu mở rộng và phát triển, Công ty cổ phần giáo dục Quốc tế Hòa Bình thông báo tuyển dụng nhân sự với các vị trí sau:

Thông báo tuyển dụng nhân sự

08:56 | 14-05-2018

Nhằm đáp ứng cho nhu cầu mở rộng và phát triển, Công ty cổ phần giáo dục Quốc tế Hòa Bình thông báo tuyển dụng nhân sự với các vị trí sau:

Thông báo tuyển dụng nhân sự

07:11 | 23-04-2018

Nhằm đáp ứng cho nhu cầu mở rộng và phát triển, Công ty cổ phần giáo dục Quốc tế Hòa Bình thông báo tuyển dụng nhân sự với các vị trí sau:

Thông báo tuyển dụng nhân sự

08:16 | 18-04-2018

Nhằm đáp ứng cho nhu cầu mở rộng và phát triển, Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Hòa Bình thông báo tuyển dụng nhân sự với các vị trí sau:

Thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 3/2018

00:00 | 30-11--0001

Nhằm đáp ứng cho nhu cầu mở rộng và phát triển, TRƯỜNG QUỐC TẾ HÒA BÌNH thông báo tuyển dụng nhân sự với các vị trí sau:

Trường quốc tế Hòa Bình thông báo tuyển dụng

09:39 | 27-07-2017

TRƯỜNG QUỐC TẾ HÒA BÌNH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  “HAPPY SCHOOL - DẠY VÀ HỌC VỚI NIỀM HẠNH PHÚC” Trường Quốc Tế Hòa Bình với mong muốn là hệ thống giáo dục chất lượng cao trong Khu vực Đồng bằng sô