Trường quốc tế Hòa Bình thông báo tuyển dụng

09:39 | 27-07-2017

TRƯỜNG QUỐC TẾ HOÀN BÌNH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG MÔI TRƯỜNG “DẠY VÀ HỌC VỚI NIỀM HẠNH PHÚC” Trường Quốc Tế Hòa Bình với mô hình giáo dục và đào tạo chất lượng cao ngang tầm Quốc tế tại Khu vực Đồng b