Quyên góp ủng hộ HS, GV vùng khó khăn năm học 2017-2018

06:12 | 16-10-2017 2228 lượt xem

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Hòa Bình thông báo phát động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cùng chung tay góp sức ủng hộ học sinh, giáo viên vùng khó khăn.

Căn cứ Công văn số 2490/HD-SGDĐT-CĐN ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo – Công đoàn Ngành Giáo dục thành phố Cần Thơ về việc triển khai cuộc vận động hỗ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn năm học 2017-2018;

1. Đối tượng tham gia quyên góp

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường. Học sinh tham gia quyên góp, GVCN thông tin về PHHS nội dung chương trình để có sự đồng thuận của PHHS.

Cá nhân tham gia quyên góp trên tinh thần tự nguyện. Trường hợp khó khăn, thu nhập thấp không vận động tham gia.

2. Thời gian, địa điểm

Từ ngày 16 đến 20/10/2017 tại Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Hòa Bình.
- Phát động, quyên góp trực tiếp lúc 08 giờ 00 ngày 16/10/2017 tại Hội trường.
- Tiếp nhận quyên góp trong giờ làm việc từ ngày 16 đến 20/10/2017 tại tổ Tư vấn trường.

3. Hình thức phát động, tiếp nhận ủng hộ

- GVCN trực tiếp phát động học sinh tham gia quyên góp.
- Cá nhân thực hiện quyên góp trực tiếp bằng tiền mặt.
- Nhà trường tiếp nhận quyên góp và chuyển toàn bộ số tiền quyên góp về Công đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ.

Rất mong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia hoạt động với nhiều ý nghĩa nhân văn này.

Cập nhật thông tin:

Ngày 16/11/2017, Thầy Phạm Trọng Hiếu đại diện Nhà trường đã trao số tiền vận động quyên góp được từ CB, GV, NV, HS và HĐQT trường ủng hộ GV, HV khó khăn cho Công Đoàn GD TP. Cần Thơ tiếp nhận. Tổng cộng số tiền ủng hộ là 5tr đồng.