KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG "LEADER IN ME" (Lãnh đạo bản thân)

02:07 | 18-10-2021 36 lượt xem

Trong những tuần vừa qua, môn học Kỹ năng đã được đưa vào thời khóa biểu các lớp Trung học.

Với chương đầu tiên các con sẽ được học những khái niệm cơ bản về "Lãnh đạo", "Cuộc sống từ trong ra ngoài" và mô hình "Nhìn - Làm - Nhận" đây là nền tảng rất quan trong để các con bắt đầu với "7 thói quen hiệu quả". Đối với học sinh lớp 11, 12 sẽ bắt đầu làm quen với những khái niệm mới để chuẩn bị cho hành trang chuyển sang cấp học cao hơn như "Trách nhiệm thuộc về bạn", "Công thức thành công ở đại học" và "Động cơ học tập tích cực"

Ở môn học Kỹ năng, việc học không dừng lại ở việc các con nắm bắt, hiểu được khái niệm mà cốt lõi nằm ở việc các con thực hành thông qua các bài tập suy ngẫm, nhìn nhận và áp dụng thường ngày. Để trở thành một thói quen hiệu quả thì hành động ấy phải lặp đi lặp lại nhiều lần và tạo được thay đổi tích cực

Xin mời Quý Phụ huynh và các bạn cùng xem qua một số hình ảnh của tiết học kỹ năng nhé!