Học sinh Trường Quốc tế Hoà Bình được trang bị thêm kỹ năng tự bảo vệ

07:24 | 18-10-2017 665 lượt xem

Một nghiên cứu chứng minh rằng, hơn 80% người lạm dụng trẻ em trên toàn cầu đều quen biết với nạn nhân. Do đó, khi bàn về việc bảo vệ trẻ em, chúng ta không chỉ bảo vệ trẻ em khỏi những người lạ mặt mà cần chú ý hơn ở những người quen biết hay thậm chí những người quen thân với những thành viên trong gia đình.

Ngày 09/10/2017, Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Hoà Bình đã lồng ghép nội dung Phòng chống xâm hại trẻ em vào giờ chào tuần mới nhằm trang bị cho các em kiến thức để tự bảo vệ mình.

Trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh

Trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh

Trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh

Trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh

Trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh

Trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh

Trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh

Trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh

Trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh

Trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh

Trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh

Trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh

Trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh

Trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh

Trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh

Trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh

Trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh