CÙNG BÌNH CHỌN CUỘC THI HÙNG BIỆN HỌC SINH QUỐC TẾ 2021

10:22 | 23-05-2021 104 lượt xem

Tập đoàn giáo dục Quốc tế FranklinCovey khởi động vòng bình chọn – Cuộc thi hùng biện học sinh Quốc tế. Cuộc thi dành cho học sinh trong độ tuổi từ 5 – 19 đang theo học tại các trường Leader in Me trên 50 quốc gia.


Hãy bình chọn bài dự thi của các “nhà lãnh đạo nhí” trường Quốc tế Hòa Bình.
- Thời gian bình chọn: từ ngày 21/5 – 28/5/2021.
- Cách thực hiện: vào link phía dưới, sau đó chọn VOTE NOW
Link các bài dự thi và bình chọn:

- Dự án: Increasing the commercial value of purple sweet potato in the market and the World
Thí sinh: Đăng Trình – Thuận Hưng (lớp 8.1)
https://leaderinmespeechcontest.us.launchpad6.com/contest6/entry/2361

- Dự án: Domestic violence
Thí sinh: Huỳnh Thuận (lớp 12.1)
https://leaderinmespeechcontest.us.launchpad6.com/contest6/entry/2360

- Dự án: Protect the world by Tiny actions
Thí sinh: Uyên Nhi (lớp 2.1)
https://leaderinmespeechcontest.us.launchpad6.com/contest6/entry/2353

- Dự án: The Bookcase of Friendship
Thí sinh: Nhóm học sinh lớp 2.1
https://leaderinmespeechcontest.us.launchpad6.com/contest6/entry/2355

- Dự án: The propaganda against epidemic Covid-19 through pictured
Thí sinh: Nhóm học sinh lớp 2.2
https://leaderinmespeechcontest.us.launchpad6.com/contest6/entry/2356

- Dự án: When you change, the environment changes
Thí sinh: Nhóm học sinh lớp 4.1
https://leaderinmespeechcontest.us.launchpad6.com/contest6/entry/2357

Cảm ơn các bạn thí sinh tham gia, thể hiện đam mê, cá tính và những dự án ấp ủ vì lợi ích cộng đồng!
Cảm ơn mọi người đã tham gia bình chọn online cho thí sinh!
Hãy cùng tiếp tục đồng hành cùng #7Thoiquen nhé!