CHIẾN DỊCH “XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TRƯỚC KHI HÀNH ĐỘNG”

03:50 | 15-01-2022 83 lượt xem

“Nếu bạn đặt mục tiêu và theo đuổi chúng với tất cả lòng quyết tâm, tài năng sẽ đưa bạn tới những nơi khiến bạn phải ngạc nhiên.” – Les Brown

 

Là một hoạt động quan trọng đối với giáo viên và học sinh tại trường Quốc tế Hòa Bình - chiến dịch “XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TRƯỚC KHI HÀNH ĐỘNG” giúp nhắc lại và hình thành thói quen Xác lập mục tiêu cá nhân, mục tiêu tập thể.

Việc xây dựng mục tiêu và theo dõi sát mục tiêu đề ra là phần quan trọng để tiến đến sự thành công. Chiến dịch đã diễn ra và nhận được sự tham gia nhiệt tình của giáo viên và học sinh cấp trung học với các nội dung:

- Đặt mục tiêu (kết quả mong muốn) cho kết quả học tập/công việc;

- Xác định rõ đầu ra cần đạt được cho hoạt động cá nhân, tập thể ...

Hoan nghênh các thành viên của trường Quốc tế Hòa Bình đã hoàn thành chiến dịch và những ngày cuối cùng của năm sẽ thật tuyệt vời hơn nữa khi chúng ta suy ngẫm lại kết quả và ăn mừng chiến thắng.

Chiến dịch không chỉ dừng lại ở đây mà vẫn còn tiếp nối nhằm hình thành chuỗi thói quen tốt xây dựng và thực hiện mục tiêu học tập, rèn luyện phẩm chất và năng lực của mỗi cá nhân.